BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

BIP - strona główna
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
INFORMACJE O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH

 

Sposoby i zasady udostępniania danych

 

-Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w Szkole może odbywać się wyłącznie w ramach wykonywania zadań służbowych. Zakres uprawnień wynika z zakresu tych zadań.

-Do przetwarzania  i udostępniania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.

-Unieważnienie upoważnienia następuje na piśmie lub z chwilą ustania zatrudnienia.

-Każdy upoważniony do przetwarzania i udostępniania danych potwierdza pisemnie fakt zapoznania się z  dokumentacją i zrozumieniem  zasad bezpieczeństwa.

-Miejsca i urządzenia przeznaczone do przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych  zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych.

-Przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie może odbywać się tylko na podstawie pisemnej zgody podającego te dane.

-Udostępnianie danych odbywa się na zasadach określonych w  ustawie o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity  Dz.U. 2016 poz. 1764).osoba odpowiedzialna za treść: Roman Herrmann, dnia: 2017-05-30
utworzony: 29-05-2017 / modyfikowany: 30-05-2017
wprowadził(a): Beata Wróblewska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2019, kontakt: chorzowlo4@curie.edu.pl