BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

BIP - strona główna
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
KONTROLE

                                                     K O N T R O L E

                                                   od 08.03.2001r.

 

 

Lp.

   Kontrolujący

   Data kontroli

       Zakres kontroli

 

        Efekty     

       kontroli

1.

Andrzej Axenti

08.03.2001r.

Kontrola stanu upowszechnienia informacji na temat egzaminów zewn. przeprowadzanych w roku szkolnym 2001/2002

Brak zaleceń

2.

Alina Musiał

18.09.2001r.

Udział w charakterze obserwatora w próbnej maturze z matematyki

Arkusz obserwacji

3.

Alina Musiał

19.09.2001r.

Udział w charakterze obserwatora w próbnej maturze z j. polskiego

Arkusz obserwacji

4.

Janusz Mikrut

16.01.2004r.

Kontrola doraźna: organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Arkusz kontroli

5.

Janusz Mikrut

11.05.2004r.

Kontrola przebiegu egzaminu dojrzałości

Arkusz kontroli

6.

Marek Hromada

22.11.2004r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia teczek akt osobowych, aktualności badań lekarskich, szkoleń BHP, ewidencji czasu pracy, przydziałów czynności, gospodarności i celowości wydatków

Zalecenia szczegółowe - protokół

7.

 Izabela Dębecka

21.04.2005r.

Obserwacja przebiegu ustnego egzaminu maturalnego z j. niemieckiego

 

Arkusz obserwacji przesłany do OKE

 

8.

Jolanta Pudlik

15.01.2006r.

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z j. polskiego

Arkusz obserwacji przesłany do OKE

9.

Jolanta Pudlik

24-30.03.2006r.

Przeprowadzenie zewn. mierzenia jakości pracy szkoły, kontrola czynności podejmowanych przez dyrektora  awansem zawodowym

Arkusz kontroli  oraz informacja  z mierzenia

10.

Jolanta Pudlik

19.04.2006r.

Przedstawienie RP informacji z zewn. mierzenia jakości pracy szkoły. Diagnoza realizacji podstaw programowych w klasach programowo najwyższych

Arkusz diagnozy

11.

Robert Olejko

06.09-03.10.2006r.

Kontrola płatników składek ZUS

Protokół kontroli

12.

Jolanta Pudlik

Aleksandra Kurek

Mariusz Karpiński

01.12.2006r.

Przegląd i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły

Arkusz przeglądu

13.

Jolanta Pudlik

21.12.2006r.

Sprawa odwołania ucznia do KO Katowice

 

14.

Maria Żmijewska-Mikoś

13-14.08.2007r.

Postępowanie wyjaśniające

 

15.

Maria Żmijewska-Mikoś

31.08.2007r.

 Postępowanie  wyjaśniające

 

16.

Jolanta Pudlik

09.11.2007r.

Przygotowanie szkoły do realizacji zadań statutowych

Arkusz kontroli

17.

Jolanta Pudlik

19.05.2008r.

Kontrola jakości i efektywności wdrożonego monitoringu wizyjnego

Arkusz kontroli

18.

Jolanta Pudlik

10.07.2008r.

Obserwacja pracy Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Arkusz obserwacji

19.

Jolanta Pudlik

21.04.2009r.

Kontrola oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów

Arkusz kontroli

20.

Bożena Walotek

04.05.2009r.

Obserwacja egzaminu maturalnego – część pisemna

Protokół przekazany do OKE

21.

Jolanta Pudlik

22.05.2009r.

Diagnoza nadzoru dyrektora nad realizacja podstawy programowej  z uwzględnieniem zagadnień praw człowieka

Arkusz diagnozy

22.

Jolanta Pudlik

01.10.2009r.

 Przygotowanie szkoły o realizacji zadań statutowych

Arkusz przeglądu

23.

Jolanta Pudlik

03.11.2009r.

Obserwacja przebiegu próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Arkusz przekazany do OKE

24.

Jolanta Pudlik

09.12.2009r.

Ocena pracy dyrektora szkoły

 

 

25.

Aleksandra Korepta

13.01-01.02.2010r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia teczek akt osobowych, aktualności badań lekarskich, szkoleń BHP, ewidencji czasu pracy, przydziałów czynności, prawidłowości wyliczania i terminowości wypłaty nagród jubileuszowych, zgodności wypłat świadczeń z ZFŚS z regulaminem i stosowania procedur kontroli finansowej

 

Protokół kontroli

26.

Joanna Honela

05.05.2010r.

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z matematyki

Protokół przekazany do OKE

27.

 Urszula Mroza

13.05.2010r.

Ocena stopnia realizacji programu zdrowotnego

Bez zaleceń

28.

Miłosz Skrzypek

15.05.2010r.

Obserwacja egzaminu maturalnego z historii

Protokół przekazany do OKE

29.

 

Jolanta Pudlik

07.10.2010r.

Monitoring bezpieczeństwa ucznia w czasie zajęć

Arkusz monitoringu

30.

Bożena Szarama

07.03.2011r.

Kontrola zgodności organizacji nauczania indywidualnego z przepisami prawa

Arkusz kontroli

31.

Janusz Mikrut

Marzec 2012r.

Kontrola realizacji programu rządowego „Monitoring wizyjny”

Arkusz kontroli

32.

Janina Waś

22.03.2011r.

Kontrola sanitarna

 

Bez zaleceń

33.

Aleksandra Dyla

Renata Klementowska

23-24.05.2012r.

Kontrola doraźna

Zalecenia wg protokołu

34.

Joanna Machowska

11-31.07.2012r.

Kontrola  ZUS

 

Zalecenia wg protokołu

35.

Jolanta Pudlik

24.08.2012r.

Sprawy dyscyplinarne

 

Sprawa umorzona

36.

Aleksandra Dyla

Renata Klementowska

19-20.09.2012r.

Kontrola zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z przepisami prawa oraz pełnienie nadzoru przez dyrektora szkoły

Zalecenia wg protokołu

37.

Maciej Osuch

21.09.2012r.

Wyjaśnienie skargi rodziców dotyczącej egzaminu poprawkowego

 

Skargę uznano za bezzasadną

38.

Jolanta Pudlik

21-24.09.2012r.

Sprawa dyscyplinarna

 

Sprawa umorzona

39.

Bożena Ochnik

12.10.2012r.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

 

Protokół kontroli

40.

Jolanta Pudlik

15.10.2012r.

Sprawa dyscyplinarna

Sprawa umorzona

41.

Wojciech Marduła

26.11.2012r.

Kontrola archiwalności i kompletności BIP w jednostkach miejskich

 

Zalecenia pokontrolne

42.

Xymena Siemińska

10.01.2013r.

Kontrola wykonania zaleceń decyzji

wg protokołu

43.

Grażyna Bura

21.03.2013r.

Kontrola stanu sanitarnego gabinetu profilaktyki i opieki przedmedycznej

wg protokołu

44.

Dorota Niedzielska-Barczyk

14.05.2013r.

Przebieg egzaminu maturalnego

Obserwacja przebiegu egz. maturalnego wg procedur

45.

Jerzy Walas

04.06.2013r.

Kontrola wykonania  zaleceń

wg protokołu

46.

Xymena Siemińska

Barbara Ochnik

02.10.2013r.

Ocena stanu sanitarnego szkoły

wg protokołu

47.

Grażyna Nawrocka

25.10.2013r.

Omówienie harmonogramu ewaluacji problemowej

 

 

48.

Renata Habryka

04, 05.11.2013r.

Ewaluacja problemowa,

przeprowadzenie badań

 

wg harmonogramu

49.

Bożena Marzec

Grażyna Nawrocka

07.11.2013r.

Ewaluacja zewnętrzna problemowa, przeprowadzenie badań

 

zgodnie z harmonogramem

50.

Renata Habryka

Grażyna Nawrocka

08.11.2013r

Ewaluacja zewnętrzna problemowa, przeprowadzenie badań

zgodnie z harmonogramem

51.

Renata Habryka

Grażyna Nawrocka

14.11.2013r.

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznej problemowej, omówienie wyników ewaluacji

spotkanie z Radą Pedagogiczną

52.

Magdalena Kołada

23.06.2014r.

Kontrola wykonania zaleceń

wg  protokołu

53.

Barbara Ochnik

27.11.2014r.

Kontrola decyzji wykonania

wg protokołu

54.

Andrzej Mróz

28.01.2015r.

Ocena pracy dyrektora szkoły

 

55.

Dariusz Dwojewski

04.03.2015r.

Akta osobowe, umowy najmu

 

56.

Xymena Simińska

07.01.2016r.

Ocena stanu sanitarnego szkoły

wg protokołu

57.

Elżbieta Będkowska

22.03.2016r.

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

arkusz kontroli

58.

Joanna Dyrda-Bomba

31.03.2016r.

Ocena stopnia realizacji

programu „Podstępne WZW”

 

59.

Xymena Siemińska

05.12.2016r.

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji

 

60.

Maciej Zachariasz

15.03.2017r.

Aktualność i kompletność BIP

 

61.

Ewa Jakubiak-Więcław

04.05.2017r.

Obserwacja egzaminu maturalnego

 

             

 

 

 
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czaczkowska, dnia: 2012-11-14
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 30-05-2017
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2019, kontakt: chorzowlo4@curie.edu.pl