BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

BIP - strona główna
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

Przedmiot działania

Szkoła w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości poprzez:

a)      realizację ramowych programów nauczania,

b)      prawidłową organizację przebiegu procesu dydaktycznego,

c)      nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularyzatorską oraz artystyczno-kulturalną.

2)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły,

3)      zapewnia doraźną opiekę zdrowotną,

4)      zapewnia pomoce dydaktyczne i wyposażenie w sprzęt szkolny w miarę możliwości finansowych;

5)      zapewnia warunki do podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej;

6)      realizuje obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

7)      organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi;

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Roman Herrmann, dnia: 2017-05-30
utworzony: 29-05-2017 / modyfikowany: 30-05-2017
wprowadził(a): Beata Wróblewska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2019, kontakt: chorzowlo4@curie.edu.pl