BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

BIP - strona główna
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

REGULAMIN

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających równowartości
w złotych kwoty 14.000 euro

 

§ 1

            Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do zamówień nieprzekraczających równowartości w złotych kwoty 14.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy.

 

§ 2

            Przy udzielaniu zamówień, o których mowa w § 1 stosuje się zasady określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)”.

 

§ 3

W celu udzielenia zamówienia na warunkach najbardziej korzystnych, wyłania się dostawców i wykonawców w sposób gwarantujący uzyskanie najkorzystniejszej oferty
z zachowaniem obiektywności i konkurencyjności, w tym:

-          poprzez przegląd i analizę ofert prezentowanych w internecie bądź przesyłanych bezpośrednio do jednostki tj. katalogi, broszury ofertowe,

-          lub też poprzez zapytania ofertowe kierowane do znanych dostawców i wykonawców

 

§ 4

            Do udzielania zamówień publicznych powtarzających się okresowo (artykuły biurowe, środki czystości i inne) stosuje się zasady określone artykułem 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 5

            Jako powtarzające się okresowo zamówienia „tego samego rodzaju” rozumie się zamówienia towarów lub usług o zbliżonych cechach rodzajowych, tworzących tzw. grupy asortymentowe.

 

§ 6

            Posiłkując się Wspólnym Słownikiem Zamówień ustala się następujące grupy asortymentowe towarów i usług zamawianych przez IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie :

 

grupa 1 – artykuły biurowe i inne papiernicze, artykuły chemiczne, środki do utrzymania czystości,

grupa 2 – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki,

grupa 3 – gazety, dzienniki , czasopisma i magazyny, prenumeraty, różne druki, rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury,

grupa 4 – produkty z tworzyw sztucznych ( płyty rury, pojemniki, worki, wyroby budowlane, sanitarne itp. ),

grupy 5 – urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne,

grupa 6 – artykuły i sprzęt sportowy,

grupa 7 – urządzenia komputerowe ( w tym również osprzęt, urządzenia peryferyjne, części, drukarki, oprogramowanie, systemowe, użytkowe i multimedialne, pakiety oprogramowania, systemy i inne ),

grupa 8 – odbiorniki telewizyjne i radiowe,  aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz oraz aparatura powielająca, wyposażenie oraz sprzęt gospodarstwa domowego ( pralki, kuchenki elektryczne lub gazowe, naczynia, sztućce, termosy, miotły, szczotki, wiadra i inne ),

grupa 9 – obrabiarki ( elektronarzędzia, urządzenia do lutowania i spawania i inne)oraz narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny,

grupa 10 – przyrządy optyczne ( okulary, lustra, pomoce optyczne, mikroskopy, lasery, aparaty fotograficzne i filmowe, ekrany i inne ),

grupa 11 – meble ( drewniane , metalowe i z tworzyw sztucznych ),

grupa 12 – drobne remonty : farby, lakiery, narzędzia, zamki, klucze, mocowania , łańcuchy itp.

grupa 13 – roboty budowlane, roboty instalacyjne,

grupa 14 – kładzenie i wykładanie podłóg, ścian, malowanie itp.,

grupa 15 – usługi, w tym : szkolenia, naprawy i konserwacja.

 

 

 

§ 7

Celem ustalenia, że wartość udzielanych zamówień w danej grupie asortymentowej nie przekracza równowartości 14 000 euro, należy określić łączną wartość zrealizowanych zamówień w tej grupie w okresie poprzednich, kolejnych miesięcy (lub poprzedniego roku kalendarzowego, jeśli w/w ustalenie dokonywane jest na koniec grudnia tego roku).

 

§ 8

W przypadku gdy wartość zrealizowanych zamówień, ustalana zgodnie z zasadą określoną w § 7, przekracza równowartość 14 000 euro należy niezwłocznie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2014 r.

 osoba odpowiedzialna za treść: Beata Matuszek, dnia: 2014-06-03
utworzony: 03-06-2014 / modyfikowany: 29-05-2017
wprowadził(a): Beata Wróblewska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2019, kontakt: chorzowlo4@curie.edu.pl